Venus Gardens Resort

Venus Gardens Resort

Key Facts

【icon】

Holding period

xxxx

【icon】

Property type

xxxx

【icon】

Total Area

xxxx

【icon】

Number of units

xxxx

Address

Wyndham Aristotelis Halkidiki